Sjorhpa, vår border collie-kelpie blandning

Sjorhpa, vår border collie-kelpie blandning

 

Hon står med mig i tövädret

tassarna i mina händer

hennes trampdynor är som

yttersta torrbarken på tallstammen.

Benen är beredda och starka,

den uppmärksamma blicken

glasglänsande i det glimrande ljuset.

 

Där står hon ett tag och spanar

vaksamt ut över vilande skogen

och dess stora, stora lugn.

Bergsklipporna är belagda med frostiga islavar

som bortsmälter bara månader från nu.

Det ska droppa som gråt och

aldrig synas mer.

 

Framgångsrikt forcererar hon snöskaren

krumbuktar sig fram under kalla granar

där fåglar, kanske envisa ekorrar

gjort sig av med kottresterna

och flingor av lavar och flisad bark

täcker snöskiktet som sepiafärgad aska.

 

Nu är hon tillbaka från sin sejour

bland trötta trädens virrvarr

Den lilla dryaden i hundklädnad

har rekogniserat klar.

Allt vi ser är vackert

Allt vi hör: lugnet.