Efter att ha läst både evolutionsbiologen Richard Dawkins hätska och osympatiska angrepp på religion, Illusionen om Gud, samt teologen Alistair Mcgraths eleganta svar, Ateismens illusioner, så måste jag bara säga att det aldrig blev någon himlastormande strid: på ett hundratal sidor plockar Mcgrath ner en raljerande Dawkins till jorden igen genom att vara sympatisk, trevlig men framför allt filosofiskt och teologiskt överlägsen sin kollega på universitetet i Oxford.