Gravstensskärvor

Originally uploaded by Pygathrix


Jag har skaffat ett konto hos Flickr (www.flickr.com). Det här är en test för att se att kopplingen mellan Flickr och bloggen fungerar som den ska.