Länge sedan senaste inlägget på bloggen. Mycket att göra, med jobb och familj, fast: varför inte skriva om det här? Jag vet inte. Det kommer. Har letat huggorm vid en känd övervintringsplats i Holmsund men hittade inga, trots perfekt vårväder och tillräckligt framtinade klippor och skrevor.