När allting långsamt,
ovilsamt, bergsstilla,
stillade vinddraget i mig.
När illavarslande allt…

Ville hämta upp dig
men mötte mest dig
i en inomplats där allt gick snabbt.

Som mitt-i-vind:
vi,
hänfört stod stilla,
tänkte framtid
vad som varför
och hur och eller?