Människor är komplexa varelser, ingen tvekan om det, men när det kommer till mängden arvsmassa blir vi fullständigt ivägsprugna av… amöbor! Vi människor har runt tre miljarder baspar DNA men vi bleknar i jämförelse med till exempel den mest kända amöbaarten, Amoeba proteus, med sina trehundra miljarder baspar. Men varför nöja sig med så få baspar? Amoeba dubia till räddningen: 670 miljarder häpnadsväckande baspar!

Och Homo sapiens tycker att de är speciella!

Som en fotnot kan jag ju berätta att jag inte har någon aning om vad det betyder rent praktiskt eller evolutionärt att amöbor har så fantastiskt mycket mer arvsmassa än människor men visst är det otroligt att en sådan liten organism bär på ett sådant arv.