Att läsa en del av transcendentalisterna kan vara ett projekt för 2009 tror jag, framför allt Emerson och Whitman. Thoreau och hans Walden bär jag sedan länge redan med mig.

”I swear the earth shall surely be complete to him or her who shall be complete,
The earth remains jagged and broken only to him or her who remains jagged and broken.”


Walt Whitman, A Song of the Rolling Earth