Rymden is the Shit, eller The Shit is in the rymd

Från Apollo 10, numera avklassificerat. Dokumentet talar för sig själv.

’nuff said (fast, vad betyder ”God Almighty” i slutet? Är den allsmäktige den skyldige?).

NASA-turd